Thứ Bảy, 20/1/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Tranh chấp Tặng cho Quyền sử dụng đất

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa : Hoàng Thị Luận

Cấp xét xử :Dân sự phúc thẩm

Ngày xét xử :15/11/2017

Thời gian xét xử :1 Ngày

Địa chỉ xét xử :Hội trường xét xử tầng 2 - TAND tỉnh Bắc Ninh

CÁC LỊCH XÉT XỬ KHÁC