Thứ Tư, 17/1/2018
Hôm nay xét xử:  Nguyễn Thị Đông - Nguyễn Thị Bắc: tranh chấp quyền sử dụng đất Nguyễn Thị Lan - Nguyễn Chiêu Tửu: tranh chấp thừa kế


Tranh chấp Tặng cho Quyền sử dụng đất

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa : Hoàng Thị Luận

Cấp xét xử :Dân sự phúc thẩm

Ngày xét xử :16/11/2017

Thời gian xét xử :1 Ngày

Địa chỉ xét xử :Hội trường xét xử tầng 2 - TAND tỉnh Bắc Ninh

CÁC LỊCH XÉT XỬ KHÁC