Thứ Bảy, 22/9/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


vụ 1: (Nguyễn Hữu Lâm - Lê Thị Huyền); vụ 2: (Nguyễn Thị Thu Hà - Hà Văn Hoàn): Tranh chấp hôn nhân gia đình

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Nguyễn Hữu Minh

Cấp xét xử :Dân sự phúc thẩm

Ngày xét xử :12/1/2018

Thời gian xét xử :1 Ngày

Địa chỉ xét xử :Hội trường tầng 2 TAND tỉnh

CÁC LỊCH XÉT XỬ KHÁC