Thứ Năm, 20/9/2018
Hôm nay xét xử:  Bùi Văn Đề Tàng trữ trái phép chất ma túy Nguyễn Trung Nghiêm và ĐP Gá bạc và đánh bạc Nguyễn Văn Đạt Trộm cắp tài sản Nguyễn Thế Quân Chế tạo, mua bán trái phép vật liệu nổ Nguyễn Văn Quyền Trộm cắp tài sản Đỗ Văn Tấn Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông Nguyễn Thị Loan Trộm cắp tài sản


Cụm thi đua số I ngành TAND: Các phong trào thi đua sôi nổi, hiệu quả, thiết thực

25/6/2014 13:29

Công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) của Cụm thi đua số I ngành TAND tiếp tục được duy trì, phát triển và có nhiều chuyển biến tích cực...

 

Các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi cả diện rộng và chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương.

 
Nhiều cách làm sáng tạo trong phong trào thi đua
 
Cụm thi đua số 1 ngành TAND có 14 TAND tỉnh, thành phố đồng bằng và trung du Bắc bộ gồm: TAND TP Hà Nội, TP Hải Phòng và TAND các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh. Năm 2013, Trưởng cụm là TAND TP Hà Nội; Phó trưởng cụm là TAND tỉnh Thanh Hoá. Nhận thức được tầm quan trọng của TĐKT, ngay từ những ngày công tác đầu tiên của năm 2013, Cụm thi đua số 1 đã phát động phong trào thi đua yêu nước gồm 5 tiêu chí và đã được 14 đơn vị trong Cụm hưởng ứng, ký vào bản giao ước thi đua. 
 
Chủ đề xuyên suốt trong phong trào thi đua của Cụm là: "Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư" với phương châm: "Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân" gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Các đơn vị trong Cụm đã có nhiều cách làm sáng tạo trong phong trào thi đua nên đã tạo được sự lan tỏa. Ngành TAND TP Hải Phòng phát động phong trào “Xây dựng tập thể mẫu, tập thể mẫu tiêu biểu xuất sắc”. Ngành Tòa án tỉnh Vĩnh Phúc với phong trào “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng đạo đức, tác phong của người cán bộ TAND trong thời kỳ mới”. Ngành Tòa án tỉnh Hà Tĩnh với phong trào “Hai luyện, bốn không”. Ngành Tòa án TP Hà Nội với phong trào “Cán bộ công chức ngành Tòa án thủ đô hăng hái thi đua quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc”... Trong 6 tháng, ngành Tòa án tỉnh Thái Bình tổ chức được 3 đợt thi đua; ngành Tòa án TP Hà Nội, ngành Tòa án tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa tổ chức 2 đợt... 14 đơn vị trong Cụm thi đua số I đều có sáng kiến phát động phong trào thi đua theo chuyên đề cùng các tiêu chí cụ thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng ngành; việc đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đã trở thành tự giác trong các tập thể và từng cán bộ, công chức. Sau từng đợt thi đua, các đơn vị  tổ chức sơ kết, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu và rút kinh nghiệm triển khai cho đợt thi đua tiếp theo. 
 
Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến
 
Điểm mới trong công tác thi đua khen thưởng năm 2013 của Cụm thi đua số I là nhiều đơn vị đã chú trọng đến việc xây dựng điển hình tiên tiến như: "Tập thể mẫu; tập thể mẫu tiêu biểu, xuất sắc"; xây dựng tấm gương "Người Thẩm phán liêm khiết, tinh thông nghiệp vụ"; "Người Thư ký Toà án tích cực, thành thạo ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn" hoặc "Phiên trực cơ quan mẫu mực";  "Người phục vụ tận tuỵ, nhiệt tình, chu đáo". Các đơn vị trong Cụm đã xét chọn, phân công tập thể và cá nhân đăng ký phấn đấu trở thành điển hình tiên tiến, trong đó: ngành Tòa án tỉnh Vĩnh Phúc đăng ký 17 tập thể, 6 cá nhân; ngành Tòa án tỉnh Thanh Hóa: 8 tập thể, 35 cá nhân; ngành Tòa án TP Hà Nội: 6 tập thể, 9 cá nhân; ngành Tòa án tỉnh Nghệ An: 2 tập thể, 7 cá nhân; ngành Tòa án tỉnh Hà Tĩnh: 2 tập thể, 3 cá nhân.
 
                                      Lãnh đạo 14 đơn vị của Cụm thi đua số I ký kết giao ước thi đua
 
 
 
Trên cơ sở được phân công, các tập thể và từng cá nhân căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đã lập chương trình hành động và kế hoạch công tác theo từng tháng, từng quý để thông qua tập thể đơn vị đóng góp ý kiến, bổ sung khi triển khai thực hiện. Các Thẩm phán tích cực rèn luyện để được xét chọn là Thẩm phán tiêu biểu, cán bộ Toà án năng động sáng tạo do ngành TAND tổ chức. Các Thư ký Toà án nỗ lực phấn đấu hướng tới hội thi "Thư ký Toà án tích cực, thành thạo ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn" do một số TAND cấp tỉnh tổ chức... Quá trình thực hiện, các đơn vị đều phân công công chức chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát, giúp đỡ điển hình tiên tiến; hàng tháng tổ chức rút kinh nghiệm, đóng góp ý kiến động viên điển hình tiên tiến tiếp tục phấn đấu thực hiện nhiệm vụ. Song song đó, các đơn vị đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, động viên kịp thời các gương người tốt, việc tốt, các gương điển hình tiên tiến để đưa phong trào thi đua trở nên sôi nổi, rộng khắp trong toàn Cụm.
 
Hiệu quả tích cực từ các phong trào thi đua
 
6 tháng đầu năm 2013, phong trào thi đua của Cụm thi đua số 1 ngành TAND đã có những bước phát triển mới, đã khơi dậy được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, phát huy nội lực trong từng cán bộ, công chức để tham gia xây dựng đơn vị. Nội dung phong trào thi đua thiết thực, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, đồng thời lồng ghép các phong trào thi đua với việc tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao. Công tác khen thưởng của các đơn vị luôn được thực hiện kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng thành tích, phát huy được ý nghĩa to lớn và thiết thực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Việc bình xét khen thưởng đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và dân chủ nên đã có tác dụng khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực tham gia các hoạt động phong trào thi đua. Qua phong trào thi đua sôi nổi đã góp phần quan trọng trong việc phát huy tính tích cực, đẩy lùi biểu hiện tiêu cực làm cho đơn vị hoàn thành tốt công tác chuyên môn, xây dựng đơn vị vững mạnh.
 
Cũng trong 6 tháng đầu năm 2013, Chánh án TAND tỉnh, thành phố của Cụm thi đua số I đã khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong công tác. Ngành TAND TP Hà Nội khen thưởng 28 tập thể, 71 cá nhân. Ngành Tòa án tỉnh Thanh Hóa khen thưởng 25 tập thể, 71 cá nhân; ngành Tòa án tỉnh Nam Định khen thưởng 7 tập thể, 24 cá nhân; ngành TAND tỉnh Nghệ An khen thưởng  6 tập thể, 24 cá nhân... Ngoài ra, các đơn vị trong Cụm đã hoàn thiện thủ tục trình TANDTC xem xét, đề nghị Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho 2 tập thể và cá nhân; tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 3 tập thể và cá nhân; tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 9 tập thể và cá nhân; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 18 tập thể và cá nhân.
 
Những tháng cuối năm 2013, Cụm thi đua số I tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; phối hợp với các tổ chức đoàn thể thành lập đoàn kiểm tra, hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng tại các đơn vị cơ sở. Cụm thi đua số 1 sẽ chia thành 4 nhóm để kiểm tra chéo, học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị trong cụm với nhau. Đồng thời, các đơn vị chú trọng xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến là các Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Toà án để làm hạt nhân của phong trào thi đua. Toàn Cụm phấn đấu "Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành TAND có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn giỏi; tuyệt đối trung thành với Đảng, với chế độ, với nhân dân; đoàn kết, tự trọng, trách nhiệm, danh dự và năng động; xây dựng ngành TAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp". 

CÁC TIN KHÁC