Thứ Năm, 20/9/2018
Hôm nay xét xử:  Bùi Văn Đề Tàng trữ trái phép chất ma túy Nguyễn Trung Nghiêm và ĐP Gá bạc và đánh bạc Nguyễn Văn Đạt Trộm cắp tài sản Nguyễn Thế Quân Chế tạo, mua bán trái phép vật liệu nổ Nguyễn Văn Quyền Trộm cắp tài sản Đỗ Văn Tấn Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông Nguyễn Thị Loan Trộm cắp tài sản


Cụm thi đua số I ngành Tòa án nhân dân ký giao ước thi đua năm 2013

25/6/2014 13:29

Ngày 23/11/2012, tại Hội nghị thi đua của Cụm thi đua số I ngành TAND, các đơn vị thi đua thuộc Cụm đã nhất trí ký giao ước thi đua năm 2013 với những nội dung, cách thức thực hiện cụ thể, phong phú và thiết thực.

 

Trong năm 2013, cùng với cả nước, ngành TAND tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; đặc biệt là Nghị quyết số 49/NQ-TW của Bộ Chính trị và đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan Điều tra theo Kết luận 79/TK-TW của Bộ Chính trị để khắc phục tồn tại, khó khăn, phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2012, nhằm nâng cao, thúc đẩy hoạt động Thi đua - Khen thưởng của Cụm; Lãnh đạo 14 Tòa án trong Cụm đã cùng ký giao ước thi đua năm 2013, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác với những nội dung và chỉ tiêu cụ thể.

Tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác Thi đua - Khen thưởng, đặc biệt là Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, Luật thi đua khen thưởng, các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức trong toàn Cụm về công tác thi đua, khen thưởng, làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cá nhân, đơn vị trong Cụm, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, của ngành và của địa phương.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; Đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, với phương châm “Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chú trọng xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến là các Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký và cán bộ khác làm hạt nhân của phong trào thi đua trong mỗi đơn vị và trong toàn Cụm.

 

Lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số I ngành TAND ký giao ước thi đua năm 2013

 

Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết, xét xử các loại vụ án, quyết tâm phấn đấu giải quyết, xét xử án hình sự đạt từ 95% trở lên, các loại án khác đạt từ 90% trở lên, không để xảy ra trường hợp kết án oan người vô tội hay bỏ lọt tội phạm. Hạn chế đến mức thấp nhất các bản án, quyết định bị huỷ, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán. Phát huy vai trò của Tòa án trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; tăng cường xét xử lưu động. Chú trọng và làm tốt công tác hoà giải trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự và đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính. Đảm bảo 100% các bản án, quyết định của Tòa án được ban hành trong thời gian luật định.

Kiểm tra kịp thời đối với 100% vụ án của Tòa án cấp huyện đã xét xử không có kháng cáo, kháng nghị. Giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% số người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ; Công khai, minh bạch hoá các hoạt động của Tòa án; Duy trì và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức ngành TAND. Tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ và thực hiện nghiêm túc các quy chế đã đề ra.

Với những nội dung và chỉ tiêu thi đua cụ thể, thiết thực đã được Lãnh đạo của các đơn vị trong Cụm thi đua số I nhất trí thông qua, hứa hẹn hoạt động thi đua của Cụm trong năm 2013 sẽ diễn ra sôi nổi, thiết thực với nhiều hình thức, mô hình, nội dung phong phú và đạt hiệu quả cao.

CÁC TIN KHÁC