Thứ Hai, 23/7/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Công văn số 625/CV-TCCB về việc Xin ý kiến góp ý Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của ngành Tòa án nhân dân

26/6/2014 12:40

Ngày 6/11/2013, TAND Tối Cao ban hành Công văn số 625/CV-TCCB về việc Xin ý kiến góp ý Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của ngành Tòa án nhân dân. Chúng tôi xin đăng tải toàn văn công văn này

 Ngày 6/11/2013, TAND Tối Cao ban hành Công văn số 625/CV-TCCB về việc Xin ý kiến góp ý Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của ngành Tòa án nhân dân. Chúng tôi xin đăng tải toàn văn công văn này. Đề nghị các Tòa án địa phương đóng góp ý kiến. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: 

Văn phòng TAND tỉnh Bắc Ninh 

ĐT: 02413 823 038 - Fax: 02413 814 730 

Email: bacninh@toaan.gov.vn 

 

 

 

 

 

CÁC TIN KHÁC