Thứ Hai, 23/7/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Quyết định số 14/QĐ-TA và 15/QĐ-TA về Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thiết bị công nghệ thông tin và hệ thống mạng nội bộ, hệ thống thư điện tử và các phần mềm nội bộ trong ngành TAND

01/1/1970 07:00

Quyết định số 14/QĐ-TA và 15/QĐ-TA về Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thiết bị công nghệ thông tin và hệ thống mạng nội bộ, hệ thống thư điện tử và các phần mềm nội bộ trong ngành TAND.

 

 Chi tiết quyết định 14/QĐ-TA xem tại đây !

Chi tiết quyết định 15/QĐ-TA xem tại đây !

CÁC TIN KHÁC