Thứ Ba, 16/10/2018
Hôm nay xét xử:  Lê Đức Thuận: Mua bán trái phép chất ma túy Triệu Quốc Anh: Vận chuyển trái phép chất ma túy


Đảng bộ TAND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2014

06/8/2014 09:54

Vừa qua, Đảng bộ TAND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Đảng bộ Tòa án tỉnh để đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2014, công tác giáo dục chính trị luôn được Đảng bộ TAND tỉnh An Giang quan tâm, gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình. Việc kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng được thực hiện tốt, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Điều lệ Đảng của Đảng ủy, chi bộ và đảng viên. Chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên. Trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu các đơn vị và cơ quan được tôn trọng và phát huy.

Trao giấy khen cho các đơn vị, cá nhân

Đa số cán bộ, đảng viên thể hiện được tính gương mẫu trong sinh hoạt ở địa bàn dân cư, cùng gia đình chấp hành tốt các các quy định của địa phương, tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng đời sống văn hóa và quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được chỉ đạo chặt chẽ, khắc phục bệnh thành tích, đảm bảo phản ánh đúng chất lượng của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. BCH Đảng bộ luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát việc xây dựng và triển khai kế hoạch công tác; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, thiếu sót và biểu dương, khen thưởng kịp thời những tấm gương điển hình tiến tiến. Qua đó, đã thực hiện tốt vai trò của Đảng bộ trong việc lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Sáu tháng đầu năm 2014, số lượng các loại vụ án thụ lý, giải quyết năm sau cao hơn năm trước; chất lượng công tác xét xử tiếp tục được đảm bảo và có những tiến bộ nhất định. Những hạn chế, thiếu sót trong công tác giải quyết, xét xử năm qua đã từng bước khắc phục có hiệu quả, nên đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng xét xử, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án, hạn chế được tình trạng án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán; đặc biệt là không có án quá hạn. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2014, Tòa án tỉnh thụ lý 725 vụ án các loại, đã giải quyết được 525 vụ việc, đạt tỷ lệ 72,41%, so cùng kỳ thụ lý tăng 112 vụ, giải quyết tăng 60 vụ.

Cũng trong dịp này, ông Phan Huỳnh Sơn, Chánh án TAND tỉnh, ông Nguyễn Văn Học và ông La Hồng, Phó Chánh án TAND tỉnh được Đảng ủy Khối Dân chính Đảng tỉnh tặng Giấy khen về thành tích tiêu biểu trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Đảng ủy TAND tỉnh cũng khen thưởng cho 5 tập thể (chi bộ) và 6 cá nhân về thành tích tiêu biểu trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Theo: Congly.com.vn

CÁC TIN KHÁC